Valon tulevaisuusrakentamo

Tulevaisuusluotaukset & insight ihmisistä

Valon oma tulevaisuusrakentamo kerää jatkuvasti muutossignaaleita, megatrendejä ja luotaa ihmisten muutosta. Luomme tulevaisuusviitekehyksiä, joiden avulla voi ymmärtää ihmisten ja maailman muutosta ja käyttää tätä tietoa hyödyksi jo tänään. 

Uskomme, että ilman näkymää eteenpäin on mahdoton rakentaa tulevaisuudenkestävyyttä – kykyä pärjätä huomenna paremmin kuin tänään ja tänään paremmin kuin eilen. 

Ymmärtämättä nykyhetkeä ei voi ymmärtää myöskään tulevaa

Isot muutosvoimat toimivat tärkeinä tienviittoina tulevaisuuteen. Ne auttavat myös ymmärtämään ja suhteuttamaan nykyhetken tärkeitä ilmiöitä. Tunnistetut muutosvoimat ovat olennainen osa kehittämiämme Futurizer-työkaluja.

Näkemykselliset luotaukset

erotu Tulevaisuusymmärryksellä

·     

  • Tulevaisuuskäsikirjat
  • Muutosvoimaraportit
  • Innovaatioiden tukeminen

Tiimillämme vuosien kokemus vaativista tulevaisuusluotauksista.

näe pidemmälle - ENNAKOI TULEVAA

  • Tulevaisuuden ennakointi
  • Skenaariot
Katso myös valmiit työkalumme: VISION FUTURIZER

näe syvemmälle - YMMÄRRÄ IHMISTÄ

  • Ihmisten muuttuvat tarpeet – luotauksessa jatkuvasti
  • Keitä asiakkamme ovat, mitä he haluavat
  • Asiakaskokemushaastattelut syväluotaavilla Futurizer-menetelmillä

Tulevaisuutta voi myös prototyypittää

Tulevaisuus ei ole asioita, joita tapahtuu vaan valittu suunta, johon uskomme ja jota kohti menemme päämäärätietoisesti.

Muuttuakseen oikeaan suuntaan jo tänään yrityksille on usein hyödyllistä ajatella tulevaisuutta prototyyppinä. Tulevaisuus on silloin jatkuvasti kehittyvä tavoite tai elävä maali siitä, mitä kohti kulkea askel askeleelta – haluttua tulevaisuutta määrätietoisesti rakentaen. Tämä edellyttää vahvaa ymmärrystä nykyhetkestä sekä todennäköisistä ja vaihtoehtoisista tulevaisuuskuvista. Ja rohkeaa omaa visiota.

Minkälaisilla innovaatioilla näemme tulevaisuudessa menekkiä? Minkälaista tulevaisuutta me yrityksenä rakennamme itsellemme? Minkälaiseen asiakaskokemukseen me uskomme 3 tai 5 vuoden päästä?

 

Esimerkki prototyypistä: Malli ihmiskeskeisestä tulevaisuudesta ja liiketoiminnasta. Minkälainen on sinun prototyyppisi? Ja mihin tekoihin se ohjaa sinua?
© Valo Future

Kysy lisää!

TULEVAISUUDENKESTÄVYYS= KYKY PÄRJÄTÄ TÄNÄÄN JA HUOMENNA PAREMMIN KUIN EILEN
Futurizer

VISION FUTURIZER

Minkälainen on yritysten toimintaympäristö vuonna 2030?

Tiitta Vaulos

Vetäjä

Tulevaisuusrakentamon vetäjä, joka on tehnyt pitkään työtä organisaatioiden tulevaisuudenkestävyyden rakentajana, ihmisten käyttäytymisen sekä muutosvoimien luotaajana ja tämän tiedon hyödyntämisessä päätöksenteossa. Tiitta on mm. päätoimittanut kirjan kuluttajaskenaarioista sekä kehittänyt kokoavan mallin asiakaskeskeiseen liiketoimintaan. Hänen intohimona on vauhdittaa organisaatiot parhaaseen huomiseen jo tänään.

Sanna Ketonen-Oksi

ERITYISASIANTUNTIJA

Strateginen ajattelija ja mentori, joka yhdistää sujuvasti tutkimuksen, koulutuksen ja yrityselämän parhaat opit ja tähtää aidosti vaikuttavan tulevaisuusajattelun rakentamiseen. Sanna on väitellyt innovaatioekosysteemeissä tapahtuvasta yhteisarvonluonnista ja on toiminut viime vuodet päätoimisena organisaatioiden tulevaisuusajattelun tutkijana, kehittäjänä ja verkostojen rakentajana. Valon tulevaisuusrakentamossa Sanna on mukana erikoisasiantuntijana. 

The way to get started is to quit talking and begin doing. - WALT DISNEY

VALO FUTURE OY LÖNNROTINKATU 5, 00100 HELSINKI, FINLAND
info@VALOFUTURE.FI  | TIETOSUOJASELOSTE