Testaa kuinka hyvin tunnet ihmisten muutosta

Elämme ihmiskeskeisyyden aikaa ja moni kiinnostava muutos tapahtuu nyt juuri ihmisten tasolla. Mutta tunnemmeko ihmisiä ja heidän elämäänsä tarpeeksi hyvin? Mihin suuntaan ihmiset ja heidän elämänsä ovat jo muuttuneet? Uskotko itse muutokseen kohti vastuullisuutta vai itsekkyyttä?

Ota kantaa helpossa kahdeksan kysymyksen visassa. Näet omat vastauksemme samoihin kysymyksiin vastattuasi.

HEKTINEN ELÄMÄ: Verrattuna 1980-lukuun ihmisillä on nyt

PESSIMISTI EI PETY: Suomalaiset ovat muihin maihin verrattuna

HARMAA ARKI: Arki on suurelle enemmistölle suomalaisista

JURO SUOMALAINEN: Suomalaisilla on sosiaalisen median aikakaudella kontakteja ystäviinsä

ISOIN MURROS: Olemme todistaneet viime vuosikymmenenä erästä suurimmista kulttuurisista muutoksista kautta historian. Tämä muutos on

KORONAN VAIKUTUKSET: Ihmiset ovat koronakriisin myötä vahvimmin kääntyneet kohti

JOKA KUUSEEN KURKOTTAA SE... Kuinka suuri osuus suomalaisista uskoo, että maailma on menossa kohti parempaa? (kysytty vuonna 2015)

VAHVA TULEVAISUUSUSKO: Maailman tulevaisuuden suhteen toiveikkaimpia ihmisiä yhdistää se, että

STAY HUNGRY, STAY FOOLISH - STEVE JOBS

VALO FUTURE OY LÖNNROTINKATU 5, 00100 HELSINKI, FINLAND
info@VALOFUTURE.FI  | TIETOSUOJASELOSTE