Kilpailukykyä tulevaisuustaajuudesta

Inspiroidu kanssamme tulevaisuusajatteluun ja matkaan kohti parasta tulevaisuutta.

Kilpailukykyä tulevaisuustaajuudesta on valmis kokonaisuus, joka innostaa orgaanisaatioita tulevaisuusajatteluun ja haastaa organisaatiota tunnistamaan keinoja toivotun tulevaisuuden rakentamiseksi.

Tulevaisuusajattelu ja tulevaisuuden ennakointi kasvattavat tutkimusten mukaan merkittävästi yritysten taloudellista kasvua, kannattavuutta ja pitkän aikavälin elinvoimaisuutta. Samalla tulevaisuusajattelun rooli on kuitenkin yrityksissä edelleen vähäinen. 

Kilpailukykyä Tulevaisuustaajuudesta on inspiroiva tapa tutustua tulevaisuusajatteluun ja lähteä rakentamaan omaa toivottua tulevaisuuskuvaa – ja samalla tulevaisuuden menestystä. 

Vain 15% yritysjohtajista on vakuuttuneita kyvystään vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Tämä siitäkin huolimatta, että edessämme on suurten mullistusten vuosikymmen.  Mm. Maailman kauppajärjestö WTO ennustaa seuraavan vuosikymmenen tuovan huomattavan suuria muutoksia liiketoimintaan ja kuluttajakenttään. Myös korona lisää epävarmuutta ja kilpailua entisestään. Puhumattakaan jo hyvin tiedostetuista digitalisaation ja automaation luomista työelämän edessä olevista muutoksista.

Taustalla on Sitrassa luotu menetelmä ja pitkä taustamme yritysten parissa.

Konsepti ammentaa uudesta Sitrassa kehitetystä Tulevaisuustaajuus -työpajamenetelmästä, jota olimme Sitran Tulevaisuuden uudistajat -kehittäjäryhmän jäseninä kehittämässä. Tammikuussa 2021 julkistettavan Tulevaisuustaajuus-menetelmän tavoitteena on lisätä kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja toimia toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi. Suomi tarvitsee uusia toiveikkaita tulevaisuuskuvia ja niitä väsymättömästi rakentavia toimijoita.

Tässä Sitran työstä jatkokehitetyssä konseptissamme sisältöä ja harjoitteita on rikastettu yrityksille sopiviksi. Työpajassa etenemme myös pidemmälle tekemiseen ja koostamme yhdessä toivotun tulevaisuuden prototyypin sekä etenemme seuraaviin askelmerkkeihin asti. Lisäksi olemme luoneet erillisen inspiraatioalustan tarjoamaan lisätukea yritysten tulevaisuusajatteluun.

Pärjätäkseen kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa
yritysten on kyettävä jatkuvaan uudistumiseen. 

Uudistuminen voi tapahtua vain joko tulevaisuuden toimintaympäristömuutoksiin sopeutuen tai niitä itse ohjaten.

TYÖPAJAN SISÄLLÖT

Matka tulevaisuuteen

·     

 • Tulevaisuusajattelu – mitä se on
 • Tulevaisuusajattelun vaikuttavuus yrityksissä
 • Olipa kerran. Tarina yritysvisionaareista. Lento 30 vuoden päähän lähtee!

HAASTA!

 • Tulevaisuusnäkökulmamme on usein liian kapea
 • Oma tulevaisuusteemamme – mitä oletamme siitä. Entä jos.
 • Challenge! Haastamistehtävä

KUVITTELE!

 • Luovuuden voima ajurina
 • Back to the future. Hyppy historiasta tulevaisuuteen
 • Vuosi on 2050. Mikä kaikki on toisin.
  Oma prototyyppi vuodesta 2050.

VAIKUTA!

 • Vaikutuksen kehät. Miten vaikuttaa tulevaisuuteen
 • ACTION! Prototyypin viimeistely & toimintasuunnitelmamme
 • Tulevaisuusmatriisi – valitaan ensimmäiset teot jatkoon
 • Miten jatkamme tulevaisuusajattelua

ONLINE tulevaisuusalusta

 • Etukäteisvisa
 • Inspiroiva tehtäväalusta
 • Hyödylliset linkit ja vinkit
 • Prototyypin kokoaminen yhdessä

Tiivistetysti

Mitä kokonaisuus sisältää

 • Yhteinen innostava tulevaisuustyöpaja, noin 3 h, max 20 henkeä (online/offline)
 • Inspiraatioalusta, jossa innostava ennakkotehtävä ja kiinnostavaa taustaa
 • Optio: Lopputuotos julisteena

mitä syntyy lopputuloksena

 • Innostus tulevaisuusajatteluun ja sen hyödyntämiseen omassa työssä
 • Oman toivotun tulevaisuuden prototyyppi
 • Työkaluja seuraviin askelmiin ja mahdollisuus jatkaa mm. oman coachin kanssa

mihin käyttöön sopii parhaiten

 • Alustukseksi organisaation tai tiimin visio- ja strategiatyölle
 • Lähtölaukaukseksi omalle tulevaisuuden ennakoinnille
 • Inspiraatioksi kehityspäivään tai vastaavaan

kenelle tarkoitettu

 • Kaikille tulevaisuusajattelusta kiinnostuneille yrityksille startupeista suuriin
 • Työpajaan osallistujilta ei edellytä pohjatietoja tulevaisuuden ennakoinnista
 • Suositus 12-20 osallistujaa

Tiitta Vaulos

Tulevaisuusstrategi, ceo

Valo Futuren vetäjä, joka on tehnyt pitkään työtä organisaatioiden tulevaisuudenkestävyyden rakentajana, ihmisten käyttäytymisen sekä muutosvoimien luotaajana ja tämän tiedon hyödyntämisessä päätöksenteossa. Tiitta on mm. päätoimittanut kirjan kuluttajaskenaarioista sekä kehittänyt kokoavan mallin asiakaskeskeisen liiketoimintaan. Hänen intohimona on vauhdittaa organisaatiot parhaaseen huomiseen jo tänään.

 

etunimi.sukunimi@valofuture.fi

Sanna Ketonen-Oksi

ft, Tulevaisuusasiantuntija

Strateginen ajattelija ja mentori, joka yhdistää sujuvasti tutkimuksen, koulutuksen ja yrityselämän parhaat opit ja tähtää aidosti vaikuttavan tulevaisuusajattelun rakentamiseen. Sanna on väitellyt innovaatioekosysteemeissä tapahtuvasta yhteisarvonluonnista ja on toiminut viime vuodet päätoimisena organisaatioiden tulevaisuusajattelun tutkijana, kehittäjänä ja verkostojen rakentajana. 

 

 

 

Mielenkiintoista, olkaa yhteydessä minuun

Tutustu myös

Minkälainen on
toimintaympäristö 2030?

Uusi Vision Futurizer on menetelmäpakki tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistamiseen.
Futurizer

Erotu markkinassa tulevaisuusymmärryksellä

Tulevaisuusrakentamon luotaukset

Tilaa oma käsikirja tai luotaus tulevaisuuteen.

STAY HUNGRY, STAY FOOLISH - STEVE JOBS

VALO FUTURE OY LÖNNROTINKATU 5, 00100 HELSINKI, FINLAND
info@VALOFUTURE.FI  | TIETOSUOJASELOSTE