“Tehdään Suomesta ikääntymisen mallimaa”

”Hyvää vanhuutta ei rakenneta pilkuntarkalla sääntelyllä vaan kääntämällä katse ikäihmisiin” tiivistää Vanhustyön keskusliiton järjestöjohtaja Eva Korkiamäki. Pitkään yritysten johtotehtävissä toiminut Eva haluaa nyt olla tekemässä Suomesta ikääntymisen mallimaata. Lue Evan haastattelusta, miten tässä onnistumme.

TULEVAISUUDENTEKIJÄ Eva Korkiamäki, Järjestöjohtaja, VTKL

Kuka olet?

Olen alan vaihtaja. Olen toiminut koko urani yritysliiketoiminnan myynnin johdossa ja ryhdyin miettimään mitä muuta merkityksellistä voisin vielä tehdä. Koin, että vanhustyö ja ikääntyminen ovat yhteiskunnassa alueita, joissa minulla voisi olla annettavaa. Kouluttauduin geronomiksi ja siirryin nykyiseen tehtävääni.

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) on paikka olla aktiivisesti mukana kehittämässä vanhustyön toimintamalleja ja ikäystävällistä yhteiskuntaa. Tässä työssä pääsen aidosti vaikuttamaan siihen, että saamme Suomesta ikääntymisen mallimaan.

Minkälainen Suomi olisi ikääntymisen mallimaa ja mitä se vaatii?

Kaikki lähtee suomalaisten asenteista ja arvoista. Suomi on ikääntymisen mallimaa siinä vaiheessa, kun asenteet ovat kaikkialla ikämyönteisiä, ikäihmiset tulevat aidosti kuulluksi, pitkään elämistä arvostetaan ja ikäihmiset saavat tarvitsemansa palvelut.

Haluan olla rakentamassa sellaista tulevaisuutta, jossa palvelut ovat olemassa niitä tarvitseville ja niissä huomioidaan ihmisten yksilöllisyys. Ihmiset ryhtyvät varautumaan ikääntymiseen jo keski-iässä. Käytämme rahaa enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin ja myös päättäjät ymmärtävät niiden arvon. Ennakoiva terveydenhuolto pelaa, panostamme liikkumiseen läpi elämän, ikääntyneille on palvelukeskuksia ja apuna on oikeanlaisia osaajia.

Vanhustyön ratkaisut pitää tehdä ikäihmisten näkökulmasta tähdäten kokonaisvaltaiseen hyvään elämään. Vanhuus ei ole sairaus.

Ikääntymisen mallimaassa olemme myös päässeet eroon ikääntymisen medikalisoimisesta. Vanhuus ei ole sairaus. Hoivakodissa elämä ei ole pelkkää lääkintää ja haavanhoitoa. Annamme arvoa myös muunlaisille kuin lääketieteellisille osaajille, että ikäihmisen kokonaisvaltainen elämä on hyvää loppuun saakka. Olemme onnistuneet uudistamaan laatukriteerit ja niissä on pystytty ottamaan vanhusten toiveet paremmin huomioon. Ylipäätään on opittu tekemään ratkaisuja ikäihmisen silmin.

Minkälaisena näet teknologian roolin?

Teknologia tulee olemaan merkittävä osa ratkaisua. Teknologiaratkaisuiden kehittämisessä on tärkeää huomioida ikäihmisten elämänlaadun parantaminen, ettei kehitystä ohjaa vain rahansäästö ja tehostaminen. Nämä eivät sulje toisiaan pois. Kuten olemme korona-ajan myötä itsekin huomanneet, esim. etäasiointi helpottaa monessa kohtaa. Kun kaikki relevantit asiat hoidetaan etänä, jää myös enemmän aikaa kasvotusten kohtaamisiin.

Mikä on viestisi päättäjille? 

Vanhustenhuollon resursointi on ollut liian heikolla tasolla vuosikymmenestä ja hallituskaudesta toiseen. Nyt tarvitaan kokonaisvaltaista ikääntymisen ja siihen liittyvien palvelutarpeiden tarkastelua, määrätietoista suunnittelua ja poliittisten päättäjien yhteistä sitoutumista Ikäohjelman läpivientiin.

Katse tulisi kääntää ikäihmisiin, mitä on hyvä elämä heidän näkökulmastaan. Ennaltaehkäiseviin toimiin panostamalla voidaan parantaa elämänlaatua ja siirtää raskaiden palveluiden tarvetta. Tulisi kiinnittää huomiota myös sosiaalisiin tarpeisiin ja turvallisuuden tunteeseen sekä taata riittävät ja oikea-aikaiset palvelut yksilöllisen tarpeen mukaan esimerkiksi kehittämällä uudenlaisia tuettuja asumismuotoja. Teimme keväällä laajan kansalaiskyselyn ikäasenteista ja hyvän vanhuuden kriteereistä Suomessa. Vastauksissa tuli esille ajatus, että hyvä vanhuus on samanlaista kuin hyvä elämä missä iässä tahansa; siihen kuuluvat perhe ja ystävät, terveys, itsemäärämisoikeus sekä palveluiden ja avun saaminen kun sitä tarvitsee.

VTKL:n kansanliike Tehdään #IästäNumero kerää suosiota sosiaalisessa mediassa. Liikkeen tavoitteita ovat muun muassa vahvistaa myönteisiä ikäasenteita yhteiskunnassa ja vähentää ikäsyrjintää päätöksenteossa. Tilaa kansanliikkeen uutiskirje!

Minkä vinkin antaisit, miten jokainen meistä voi itse edistää ja mahdollistaa hyvää vanhuutta?

Omasta asenteesta on hyvä lähteä liikkeelle. Huomion kääntämistä ikäihmisiin ei kannata nähdä vastakkainasetteluna nuoriin nähden. Sukupolvien väliseen yhteistyöhön kannustan kaikkia.

Omalta osaltaan jokaisen kannattaa ottaa vastuu omasta elämästään ja pitää huolta itsestään ja läheisistään. Vinkkejä vanhuuteen varautumiseen löytyy sivustoltamme vanheneminen.fi. Sieltä löytyy tietoa myös kansanliikkeestä #IästäNumero, johon kutsun sinutkin mukaan!

CASE: Arvoa tuottavilla jäsenpalveluilla parempi vanhuus

Lue  casemme siitä, kuinka tuimme Vanhustyön keskusliittoa jäsenpalveluiden kehittämisessä asiakas- ja tulevaisuuslähtöisesti.

Valtakunnallisena keskusjärjestönä Vanhustyön keskusliiton tarkoituksena on edistää vanhusten ja ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta, sekä parantaa heidän elinolojaan ja arjen turvallisuutta. Liitto edistää myös ikääntyvän väestön vanhuuteen varautumista. Lue lisää järjestön toiminnasta täältä.

Lisää luettavaa

Testaa!

Futurizer logo

Valo Future tarjoaa inspiroivia palveluja ja työkaluja uuden ajan menestykseen. Autamme sinua suunnittelemaan huomisen menestyviä palveluita, hurmaamaan asiakaskokemuksella ja kirkastamaan tulevaisuudenkestävän strategian. Lue lisää

CREATIVITY IS INTELLIGENCE HAVING FUN - ALBERT EINSTEIN

VALO FUTURE OY    BULEVARDI 21, 00180 HELSINKI, FINLAND
lähetä meille viesti  | TIETOSUOJASELOSTE