Tunnetko ihmisten muutosta

HEKTINEN ELÄMÄ: Verrattuna 1980-lukuun ihmisillä on nyt

PESSIMISTI EI PETY: Suomalaiset ovat muihin maihin verrattuna

HARMAA ARKI: Arki on suurelle enemmistölle suomalaisista

JURO SUOMALAINEN: Suomalaisilla on sosiaalisen median aikakaudella kontakteja ystäviinsä

ISOIN MURROS: Olemme todistaneet viime vuosikymmenenä erästä suurimmista kulttuurisista muutoksista kautta historian. Tämä muutos on

KORONAN VAIKUTUKSET: Ihmiset ovat koronakriisin myötä vahvimmin kääntyneet kohti

JOKA KUUSEEN KURKOTTAA SE... Kuinka suuri osuus suomalaisista uskoo, että maailma on menossa kohti parempaa? (kysytty vuonna 2015)

VAHVA TULEVAISUUSUSKO: Maailman tulevaisuuden suhteen toiveikkaimpia ihmisiä yhdistää se, että