B2B-yrityksen kirkastunut positio sidosryhmiä kuuntelemalla

Kansainvälinen B2B-yritys halusi kirittää strategiaansa ja vahvistaa positionsa osallistamalla kaikki sidosryhmät dialogiin markkinasta, yrityksen nykytilasta ja huomisen toiveista. Case on anonymisoitu, kysy lisää meiltä.

Starting point

Strategiaa ja positiota tukevien kehityskohteiden tunnistaminen

Suuri suomalainen kansainvälinen yritys halusi kutsua laajasti eri kohderyhmät keskusteluun heidän maineestaan, kehityskohteista ja toiveista tulevaisuudenkestävyyttä ajatellen.

Työ tehtiin tukemaan kunnianhimoista strategiaa ja päivittämään sitä edelleen.

Projekti loi vahvan pohjan lähteä kehittämään positiota ja sisäistä tekemistä. On erittäin tärkeää profiloitua huomisen tekijänä - rakentaa muuttuvassa maailmassa menestyvää liiketoimintaa

Execution

Taustatyö kasvavista odotuksista ja laaja osallistaminen haastatteluilla

Alussa muodostimme yhdessä hypoteesit muuttuvasta toimintaympäristöstä ja yritykseen kohdistuvista kasvavista odotuksista.

  • Taustatyö: Miten tavat toimia ja odotukset muuttumassa -> Hypoteesit
  • Johdon pre-haastattelut
  • Asiakas- ja sidosryhmähaastattelut, sisäiset haastattelut ja sisäinen kysely
  • Tulosten prototyypittäminen: Näin menestymme.

Työpajat. Yhdessä valitut toimenpiteet.

End result

Tavoiteposition kirkastuminen and askelmerkit sinne pääsemiseksi

Lopputuloksena tunnistimme nykyiset vahvuudet, kriittiset kehityskohteet sekä vaikuttavimmat teot eteenpäin. Samalla loimme  tavoitepositiokartan sidosryhmien näkökulmasta.

Agendalle valikoitui heti tärkein kehitettävä teema, joka yhdisti kaikkia sidosryhmiä.

Huomisen menestys syntyy yhdessä henkilökunnan, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tiitta Vaulos

Project lead, Future strategist, CEO

Send me an email by clicking the picture

2030 Futurizer

A tool for bod actions. A platfrom for a future-proof strategy and services of tomorrow.

More to read

Try out our tests!

Futurizer logo

Valo Future offers inspiring services and tools for tomorrow's success. We help you design tomorrow's successful services, create a winning customer experience, and build a future-proof strategy.

CREATIVITY IS INTELLIGENCE HAVING FUN - ALBERT EINSTEIN

VALO FUTURE OY    BULEVARDI 21, 00180 HELSINKI, FINLAND
send us a message  | REGISTRY AND DATA PRIVACY NOTICE